Следете ни във facebook

Ще ни откриете тук!

Всяко дете или родител може да разгледа любимите си снимки тук

Всички клубари се гордеят с теб, Сашко!

 

Александър Томов - Ски Диплом

 

 

 вижте снимки в галерията>>>

Детски клуб „Стокрачка” предлага:

 

Всяко дете в занималнята, подпомагано от висококвалифициран преподавател, подготвя уроците и домашните си за следващия ден по всички учебни предмети. Преподавателят само помага на  учащия като го насочва, предоставя му допълнителна литература и помага при възникнали трудности. В този смисъл дистанцията ученик-учител е доста скъсена и преподавателите са по-скоро ментори в тази алтернативна образователна дейност, която подкрепя усилията  в сферата на формалното образование. Дейността на преподавателите цели постигане на самостоятелно учене. Преподавателят в занималнята постепенно „се оттегля” от някои дейности и предоставя по-голяма самостоятелност при учене.Във всяка група в занималнята учениците от по-горна училищна степен представят наученото пред по-малките по разбираем и оригинален начин.Тази самостоятелна дейност се извършва в края на самоподготовката за деня.Така се акцентира върху наученото и насочва учителя към попълване на пропуски.

Работата на преподавателите е насочена към развитието на интелекта, културата, личностните качества и личностните възможности на учениците. Децата придобиват умения за самостоятелно учене, за общуване в различна от училищната среда, за организиране и разпределение на свободното време. С удоволстивие се включват в курсове по чужди езици, рисуване, моделиране, актьорско майсторство. Така демонстрират придобитите знания и имат възможност за съизмеримост с околните, т.е. придобиват умения за самооценка

От друга страна преподавателите предоставят различни форми за културно обогатяване, модели за оползотворяване на свободното време и удовлетворяване на по-широки социални или културни интереси и потребности за социална интеграция.                    

В занималнята работи екип от преподаватели,възпитаници на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” и СУ „Климент Охридски” със специалност начална училищна педагогика и чужд език. 

Управител на занималнята към детски клуб „Стокрачка” е госпожа Росица Пенкова, дългогодишен преподавател в ГПЧЕ –гр.Плевен.През  2002 година и е присъдена научна  и образователна  степен „Доктор”  по научна специалност Методика на обучението по български език и литература. Има редица публикации в педагогически издания, свързани с обучението в областта на формалното и неформалното образование и участия в научни конференции.

Допълнителна информация

Our website is protected by DMC Firewall!