• 100krachka000 (91)
 • 100krachka 0030
 • 100krachka 0041
 • 100krachka000 (96)
 • 100krachka000 (36)
 • 100krachka 0027
 • 100krachka 0063
 • 100Krachka 0036
 • 100krachka000 (118)
 • 100krachka000 (108)
 • 100krachka000 (54)
 • 100krachka000 (41)
 • 100krachka 0065 2
 • 100krachka 0152
 • 100krachka000 (111)
 • 100krachka 0154
 • 100krachka000 (125)
 • 100krachka000 (129)
 • 100krachka000 (93)
 • 100krachka000 (103)
 • 100krachka000 (15)
 • 100krachka000 (46)
 • 100krachka000 (97)
 • 100krachka000 (74)
 • 100krachka000 (11)
 • 100krachka000 (50)
 • 100krachka 0034
 • 100Krachka 0047
 • 100krachka000 (126)
 • 100Krachka 0050
 • 100Krachka 0056
 • 100krachka000 (58)
 • 100krachka 0071
 • 100krachka000 (34)
 • 100Krachka 0045
 • 100Krachka 007
 • 100Krachka 001
 • 100krachka000 (113)
 • 100krachka 0156
 • 100Krachka 009
 • 100krachka000 (127)
 • 100krachka000 (84)
 • 100krachka000 (21)
 • 100krachka000 (135)
 • 100krachka000 (61)
 • 100krachka000 (25)
 • 100Krachka 006
 • 100krachka 0158
 • 100krachka000 (49)
 • 100krachka000 (76)
 • 100krachka000 (106)
 • 100krachka000 (4)
 • 100krachka000 (26)
 • 100krachka000 (48)
 • 100Krachka 0058
 • 100Krachka 0059
 • 100krachka 0157
 • 100krachka000 (81)
 • 100krachka 0158
 • 100krachka 0041
 • 100krachka000 (35)
 • 100krachka000 (6)
 • 100krachka000 (128)
 • 100krachka000 (89)
 • 100Krachka 004
 • 100krachka000 (68)
 • 100krachka 0067 3
 • 100krachka000 (120)
 • 100krachka000 (133)
 • 100Krachka 0057
 • 100krachka000 (3)
 • 100krachka000 (14)
 • 100krachka 0069 2
 • 100krachka000 (42)
 • 100krachka 0070
 • 100krachka 0042
 • 100krachka000 (75)
 • 100Krachka 0044
 • 100krachka000 (8)
 • 100krachka000 (56)
 • 100krachka000 (62)
 • 100krachka 0160
 • 100krachka 0028
 • 100krachka 0005
 • 100krachka 0065
 • 100krachka000 (24)
 • 100krachka000 (10)
 • 100krachka000 (137)
 • 100krachka000 (33)
 • 100Krachka 0053
 • 100krachka 0033
 • 100Krachka 021
 • 100krachka000 (40)
 • 100krachka000 (73)
 • 100krachka000 (87)
 • 100krachka000 (109)
 • 100Krachka 0032
 • 100krachka000 (12)
 • 100Krachka 0034
 • 100krachka000 (123)
 • 100krachka000 (7)
 • 100krachka000 (92)
 • 100Krachka 0048
 • 100krachka000 (122)
 • 100krachka000 (88)
 • 100Krachka 0052
 • 100krachka000 (29)
 • 100krachka000 (30)
 • 100Krachka 012
 • 100krachka000 (136)
 • 100krachka 0153
 • 100krachka000 (131)
 • 100krachka000 (77)
 • 100krachka000 (17)
 • 100krachka 0062
 • 100krachka000 (79)
 • 100krachka000 (100)
 • 100krachka000 (44)
 • 100krachka 0008
 • 100krachka000 (98)
 • 100krachka000 (65)
 • 100krachka000 (9)
 • 100Krachka 0060
 • 100krachka000 (112)
 • 100krachka 0006
 • 100krachka 0039
 • 100krachka000 (70)
 • 100krachka 0031
 • 100krachka000 (82)
 • 100Krachka 0033
 • 100krachka000 (101)
 • 100krachka000 (104)
 • 100krachka 0067
 • 100krachka 0156
 • В Пиринс с Жоро от
 • 100krachka000 (55)
 • 100krachka000 (31)
 • 100krachka 0154
 • 100krachka 0038
 • 100Krachka 025
 • 100krachka000 (32)
 • 100krachka000 (134)
 • 100Krachka 0054
 • 100krachka 0155
 • 100krachka 0157
 • 100krachka000 (28)
 • 100krachka 0153
 • 100krachka 0068
 • 100krachka000 (27)
 • 100krachka 0151

Следете ни във facebook

Ще ни откриете тук!

Всяко дете или родител може да разгледа любимите си снимки тук

Всички клубари се гордеят с теб, Сашко!

 

Александър Томов - Ски Диплом

 

 

 вижте снимки в галерията>>>

Детски клуб „Стокрачка” предлага:

 

Всяко дете в занималнята, подпомагано от висококвалифициран преподавател, подготвя уроците и домашните си за следващия ден по всички учебни предмети. Преподавателят само помага на  учащия като го насочва, предоставя му допълнителна литература и помага при възникнали трудности. В този смисъл дистанцията ученик-учител е доста скъсена и преподавателите са по-скоро ментори в тази алтернативна образователна дейност, която подкрепя усилията  в сферата на формалното образование. Дейността на преподавателите цели постигане на самостоятелно учене. Преподавателят в занималнята постепенно „се оттегля” от някои дейности и предоставя по-голяма самостоятелност при учене.Във всяка група в занималнята учениците от по-горна училищна степен представят наученото пред по-малките по разбираем и оригинален начин.Тази самостоятелна дейност се извършва в края на самоподготовката за деня.Така се акцентира върху наученото и насочва учителя към попълване на пропуски.

Работата на преподавателите е насочена към развитието на интелекта, културата, личностните качества и личностните възможности на учениците. Децата придобиват умения за самостоятелно учене, за общуване в различна от училищната среда, за организиране и разпределение на свободното време. С удоволстивие се включват в курсове по чужди езици, рисуване, моделиране, актьорско майсторство. Така демонстрират придобитите знания и имат възможност за съизмеримост с околните, т.е. придобиват умения за самооценка

От друга страна преподавателите предоставят различни форми за културно обогатяване, модели за оползотворяване на свободното време и удовлетворяване на по-широки социални или културни интереси и потребности за социална интеграция.                    

В занималнята работи екип от преподаватели,възпитаници на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” и СУ „Климент Охридски” със специалност начална училищна педагогика и чужд език. 

Управител на занималнята към детски клуб „Стокрачка” е госпожа Росица Пенкова, дългогодишен преподавател в ГПЧЕ –гр.Плевен.През  2002 година и е присъдена научна  и образователна  степен „Доктор”  по научна специалност Методика на обучението по български език и литература. Има редица публикации в педагогически издания, свързани с обучението в областта на формалното и неформалното образование и участия в научни конференции.

Допълнителна информация

DMC Firewall is a Joomla Security extension!