• В Пиринс с Жоро от
 • 100Krachka 0034
 • 100krachka000 (130)
 • 100krachka 0157
 • 100Krachka 013
 • 100krachka000 (24)
 • 100Krachka 0035
 • 100krachka 0029
 • 100krachka 0043
 • 100krachka000 (75)
 • 100Krachka 0046
 • 100krachka000 (11)
 • 100krachka 0028
 • 100krachka 0065
 • 100Krachka 0047
 • 100Krachka 002
 • 100krachka 0030
 • 100krachka000 (102)
 • 100krachka 0005
 • 100krachka 0040
 • 100krachka 0027
 • 100krachka000 (138)
 • 100krachka000 (17)
 • 100krachka000 (77)
 • 100krachka 0155
 • 100krachka 0033
 • 100krachka000 (122)
 • 100krachka 0151
 • 100krachka000 (41)
 • 100krachka000 (114)
 • 100krachka000 (25)
 • 100krachka000 (22)
 • В Пиринс с Жоро от
 • 100krachka000 (55)
 • 100Krachka 006
 • 100krachka 0026
 • 100krachka000 (59)
 • 100krachka 0041
 • 100krachka000 (21)
 • 100krachka000 (127)
 • 100krachka000 (78)
 • 100Krachka 0048
 • 100krachka000 (49)
 • 100krachka000 (57)
 • 100krachka 0153
 • 100krachka000 (96)
 • 100krachka000 (83)
 • 100krachka000 (63)
 • 100krachka000 (103)
 • 100krachka 0038
 • 100krachka000 (10)
 • 100krachka 0160
 • 100krachka000 (16)
 • 100krachka000 (68)
 • 100krachka000 (42)
 • 100krachka 0067
 • 100krachka000 (117)
 • 100krachka000 (35)
 • 100Krachka 024
 • 100krachka000 (12)
 • 100krachka 0042
 • 100krachka 0031
 • 100krachka000 (52)
 • 100krachka000 (28)
 • 100Krachka 0037
 • 100krachka000 (111)
 • 100krachka000 (29)
 • 100Krachka 0054
 • 100krachka000 (100)
 • 100krachka000 (104)
 • 100krachka 0158
 • 100krachka 0032
 • 100krachka000 (65)
 • 100krachka000 (69)
 • 100krachka000 (119)
 • 100Krachka 0052
 • 100Krachka 004
 • 100krachka000 (33)
 • 100krachka000 (58)
 • 100krachka000 (134)
 • 100Krachka 001
 • 100krachka000 (38)
 • 100krachka 0062
 • 100krachka000 (4)
 • 100krachka 0159
 • 100krachka000 (137)
 • 100krachka000 (135)
 • 100krachka000 (5)
 • 100krachka000 (113)
 • 100krachka000 (66)
 • 100krachka000 (132)
 • 100krachka 0072
 • 100krachka 0159
 • 100krachka000 (7)
 • 100krachka000 (51)
 • 100krachka000 (39)
 • 100Krachka 0061
 • 100krachka000 (121)
 • 100krachka000 (90)
 • 100krachka000 (15)
 • 100krachka000 (64)
 • 100Krachka 005
 • 100krachka 0071
 • 100krachka000 (81)
 • 100krachka000 (106)
 • 100krachka000 (118)
 • 100krachka000 (19)
 • 100krachka 0006
 • 100krachka000 (86)
 • 100Krachka 007
 • 100krachka000 (128)
 • 100krachka000 (43)
 • 100krachka000 (126)
 • 100krachka000 (79)
 • 100Krachka 021
 • 100krachka000 (112)
 • 100Krachka 0036
 • 100krachka000 (136)
 • 100krachka000 (27)
 • 100krachka000 (23)
 • 100krachka000 (18)
 • 100krachka000 (76)
 • 100krachka 0068
 • 100krachka000 (9)
 • 100krachka000 (88)
 • 100krachka 0152
 • 100krachka 0043
 • 100krachka 0063
 • 100krachka 0151
 • 100Krachka 0057
 • 100krachka000 (1)
 • 100krachka 0070
 • 100krachka000 (70)
 • 100krachka000 (14)
 • 100krachka000 (107)
 • 100krachka 0073
 • 100krachka000 (71)
 • 100krachka 0156
 • 100krachka000 (37)
 • 100krachka 0154
 • 100krachka 0155
 • 100Krachka 0056
 • 100krachka 0160
 • 100Krachka 0049
 • 100krachka000 (20)
 • 100krachka000 (133)
 • 100krachka 0034
 • 100krachka000 (6)
 • 100krachka 0041
 • 100krachka 0064

Следете ни във facebook

Ще ни откриете тук!

Всяко дете или родител може да разгледа любимите си снимки тук

Всички клубари се гордеят с теб, Сашко!

 

Александър Томов - Ски Диплом

 

 

 вижте снимки в галерията>>>

Детски клуб „Стокрачка” предлага:

 

Всяко дете в занималнята, подпомагано от висококвалифициран преподавател, подготвя уроците и домашните си за следващия ден по всички учебни предмети. Преподавателят само помага на  учащия като го насочва, предоставя му допълнителна литература и помага при възникнали трудности. В този смисъл дистанцията ученик-учител е доста скъсена и преподавателите са по-скоро ментори в тази алтернативна образователна дейност, която подкрепя усилията  в сферата на формалното образование. Дейността на преподавателите цели постигане на самостоятелно учене. Преподавателят в занималнята постепенно „се оттегля” от някои дейности и предоставя по-голяма самостоятелност при учене.Във всяка група в занималнята учениците от по-горна училищна степен представят наученото пред по-малките по разбираем и оригинален начин.Тази самостоятелна дейност се извършва в края на самоподготовката за деня.Така се акцентира върху наученото и насочва учителя към попълване на пропуски.

Работата на преподавателите е насочена към развитието на интелекта, културата, личностните качества и личностните възможности на учениците. Децата придобиват умения за самостоятелно учене, за общуване в различна от училищната среда, за организиране и разпределение на свободното време. С удоволстивие се включват в курсове по чужди езици, рисуване, моделиране, актьорско майсторство. Така демонстрират придобитите знания и имат възможност за съизмеримост с околните, т.е. придобиват умения за самооценка

От друга страна преподавателите предоставят различни форми за културно обогатяване, модели за оползотворяване на свободното време и удовлетворяване на по-широки социални или културни интереси и потребности за социална интеграция.                    

В занималнята работи екип от преподаватели,възпитаници на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” и СУ „Климент Охридски” със специалност начална училищна педагогика и чужд език. 

Управител на занималнята към детски клуб „Стокрачка” е госпожа Росица Пенкова, дългогодишен преподавател в ГПЧЕ –гр.Плевен.През  2002 година и е присъдена научна  и образователна  степен „Доктор”  по научна специалност Методика на обучението по български език и литература. Има редица публикации в педагогически издания, свързани с обучението в областта на формалното и неформалното образование и участия в научни конференции.

Допълнителна информация

DMC Firewall is a Joomla Security extension!