Добре дошли в офицалния сайт на детски клуб "Стокрачка" !

 

 

Занималнята към детския клуб започва дейност през есента на 2007 година.

Появава се като иновация, предназначена да реши един от най-належащите проблеми в нашето общество: липсата на допълваща, подкрепяща, позитивна учебна среда.

Детският клуб предлага нестандартни техники на обучение, които имат различни преимущества в сравнение с държавните образователни изисквания и стандарти. Нестандартните техники, използвани в занималнята , компенсират определени дефицити, доразвиват дарбите и интересите на децата, удовлетворяват любознателността им, предотвратяват или помагат в търсенето  на решения на социални и личностни проблеми. Всичко това се постига чрез гъвкаво учебно време, работа с малки групи ученици, съчетаване индивидуалната работа с работа в екип, изкуството с науката, обучението със забавлението.

Преимущество на гъвкавото учебно време е отстраняването на стресовите обстоятелства при формалното обучение – няма строго фиксирано времетраене.

Учебните занятия в занималнята  са съобразени с индивидуалните потребности и потенциал на всяко дете, което дава възможност за променяне темпото на обучение, Тези групи  не са регламентирани по възраст или учебни нива. В зависимост от индивидуалните интереси е възможно преливането от една група в друга, както и разширяването или съкращаването на дадена група. Това осигурява и индивидуална работа,  и работа в екип. В различните групи, които са оформени по възраст, по интереси или пък по потенциал е възможно разнообразяването на палитрата от ролеви позиции – участниците са не само бучаеми, но и обучители, не само възпитаници, но и възпитатели, консултанти и съветници.

 Обучението в занималнята е насочено към развитието на интелекта, културата, личностните качества и личностните възможности на учениците. Децата придобиват умение за самостоятелно учене, за общуване в различно от училищната среда, за организиране и разпределение на свободното време. В занималнята сами избират допълнителни форми на обучение. С удоволствие се включват в курсове по чужди езици, рисуване, моделиране, актьорско майсортво. В тези курсове децата придобиват увереност и умения да демонстрират придобитите знания, както и възможност за съизмеримост с околните, т.е. придобиват умения за самооценка.

Анимационните техники са реална част от практиката на занималнята като неформална образователна институция. Това е начин за активиране на групата за съучастие в образователно-развлекателни дейности.

Допълнителна информация

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd